ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΟΙΠαρέχουμε άρτιες υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων, μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονα μέσα και ταχύτατη απόκριση.

Με σύγχρονο εξοπλισμό και πολύτιμη εμπειρία, στην εταιρεία Φίλων, στη Λαμία, μπορούμε υπεύθυνα να αναλάβουμε την απομάκρυνση και διαχείριση των απορριμμάτων σας.

 

Υπηρεσίες ανακύκλωσης
γυάλινες συσκευασίες, γυαλί, χαρτί, πλαστικό


Κάδοι μεταφοράς μπαζών
Ενοικιάσεις κάδων & τοποθετήσεις συλλεκτήρων απ'οποιονδήποτε όροφο και όλων των οικοδομικών υλικών για το σπίτι σας

Κάδοι μεταφοράς απορριμμάτων


Μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων

 

Εάν έχετε προγραμματίσει ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρηση σας, εμπιστευτείτε μας για την συλλογή και μεταφορά των μπαζών με τη χρήση κάδων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.